Niniejsza strona internetowa powstała w celu edukacji prawnej społeczeństwa. Dodatkowo znajdują się na niej informacje o mnie i mojej działalności naukowej.

post-image
Prawo karne

Nieskazitelność charakteru

Klauzula nieskazitelności charakteru jest ważnym zagadnieniem prawnym, gdyż występuje przy okazji kryteriów kwalifikacyjnych do wielu zawodów (m. in. adwokaci, asesorzy, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcowie prawni, radcy Prokuratorii Generalnej, referendarze, sędziowie, aplikanci do ww. zawodów, ławnicy, policjanci, członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy samorządowy czy pracownicy...
post-image
Prawo karne

Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Na wstępie wypada zdefiniować analizowane zagadnienie czynności operacyjno-rozpoznawczych. Czynności operacyjno-rozpoznawcze nie posiadają swej definicji legalnej, jednak jak podaje E. Wójcik („Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”) – „Czynności operacyjno-rozpoznawcze jest to osobny system poufnych bądź tajnych działań organów policyjnych prowadzonych poza...
post-image
Prawo karne

Dlaczego warto skorzystać z usług Adwokata lub Radcy prawnego?

Różnice pomiędzy profesjonalnym pełnomocnikiem (Adwokatem albo Radcą prawnym), a tzw. doradcom prawnym są dosyć znaczące, jednak często nieuchwytne dla przeciętnego obywatela. Różnic pomiędzy ww. kategoriami podmiotów jest wiele, dlatego warto przyjrzeć się tym zasadniczym. Na pierwszy rzut oka najważniejszą różnica jest fakt, że nieprofesjonalny...
post-image
Prawo karne

Postępowanie odwoławcze w procesie karnym

Pisząc o postępowaniu odwoławczym w procesie karnym mam na myśli model postępowania odwoławczego, przedmiot zaskarżenia, podmioty uprawnione do złożenia środka odwoławczego, pojęcie gravamen (art. 425 k.p.k.), wymogi formalne pisma obejmującego środek odwoławczy (art. 427-428 k.p.k.), przebieg kontroli dopuszczalności środka odwoławczego (art. 429-430 k.p.k.), cofnięcie...