Prawo karne

Dlaczego warto skorzystać z usług Adwokata lub Radcy prawnego?

Różnice pomiędzy profesjonalnym pełnomocnikiem (Adwokatem albo Radcą prawnym), a tzw. doradcom prawnym są dosyć znaczące, jednak często nieuchwytne dla przeciętnego obywatela. Różnic pomiędzy ww. kategoriami podmiotów jest wiele, dlatego warto przyjrzeć się tym zasadniczym.

Na pierwszy rzut oka najważniejszą różnica jest fakt, że nieprofesjonalny pełnomocnik (tzw. doradca prawny), to osoba po studiach prawniczych bez jakiegokolwiek dodatkowego wykształcenia praktycznego i kierunkowego. Z drugiej strony profesjonalny pełnomocnik, to osoba, która po studiach prawniczych ukończyła trzyletnią aplikację, bądź w inny równie wymagający sposób doszła do możliwości posługiwania się zastrzeżonym tytułem prawnym Adwokata albo Radcy prawnego.

Kolejna różnica jest taka, że profesjonalnego pełnomocnika wiąże tajemnica zawodowa a doradcę prawnego już nie. Fakt ten wynika ze stosownych przepisów ustaw korporacyjnych. Doradca prawny nie podlega żadnemu tego typu reżimowi prawnemu w związku z tym jakiekolwiek informacje przekażesz mu w związku z poradą prawną – doradca prawny może przekazać dalej.

Następna różnica to zakaz reklamy obowiązujący profesjonalnych pełnomocników i brak tożsamej regulacji po stronie tych nieprofesjonalnych. Co to oznacza w praktyce? Nie spotkasz osób rozdających ulotki profesjonalnego pełnomocnika pod sądem, ani nie natrafisz na jego reklamy w Internecie. Chodzi w tej regulacji o to, aby profesjonalne podmioty rywalizowały jakością świadczonych usług, a nie zasobnością portfela i kwotami wydanymi na reklamy. Z drugiej strony podmioty nieprofesjonalne bez jakiegokolwiek zażenowania rozdają swe ulotki pod sądami czy reklamują się w Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób.

Adwokat lub radca prawny może prowadzić swoją działalność tylko w określonych formach organizacyjnych. Takich ograniczeń nie ma w stosunku do doradców prawnych w związku z tym niejednokrotnie będą oni prowadzić swą działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wreszcie nie wolno zapominać, że żaden przepis prawa nie obliguje doradcę prawnego, w odróżnieniu od adwokatów i radców prawnych, do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności.

Last but not least, tylko adwokat i radca prawny może za Ciebie działać w procesie czy to karnym czy cywilnym. Doradca prawny może co najwyżej sporządzić dla Ciebie określone pisma procesowe pod którymi złożysz swój podpis.

Mało tego, określone pisma określone pisma procesowe są obwarowane tzw. przymusem adwokacko-radcowskim co oznacza, że tylko te podmioty (czyli nawet już nie Ty samodzielnie) mogą złożyć do sądu określone pismo procesowe. Takimi pismami obwarowanymi przymusem adwokacko-radcowskim w procesie karnym będą: subsydiarny akt oskarżenia (art. 55 § 2 k.p.k.), kasacja (art. 526 § 2 k.p.k.), skarga na wyrok sądu odwoławczego (art. 526 § 2 w zw. z art. 539f k.p.k.), apelacji od wyroku sądu okręgowego orzekającego jako sąd pierwszej instancji (art. 446 § 1 k.p.k.) oraz wniosek o wznowienie postępowania (art. 545 § 2 k.p.k.).

Podobne tematy

Napisz komentarz

Email nie zostanie opublikowany.

error: Content is protected !!